Doprovodný program

 

Sobotní dopolední workshopy pro vystupující i veřejnost:
Impulsy v párovém tanc, Rytmus v těle, Tanec hrou, Folk It! Krůček po krůčku, Kdo tu hraje prim, Zpíváme si, Taneční akrobacie (více informací níže)

Jarmark regionálních řemesel, krojů, krojových součástí a módních doplňků inspirovaných lidovým uměním.

Prodej regionálních gastronomických produktů.

Večerní ohňostroje.

 

Sobotní dopolední workshopy pro vystupující i veřejnost:

 

Impulsy v párovém tanci

Lektor: Jan Kysučan – vedoucí taneční složky Vojenského uměleckého souboru Ondráš, choreograf, tanečník.

Téma: párový tanec, základní principy vedení v párovém tanci, pohyb po prostoru a párové točení.

Doporučený věk: 10+

Délka: 60 minut

 

Rytmus v těle

Lektor: Tomáš Tinath – umělecký vedoucí a choreograf DFS Vršatčiarik, taneční pedagog ZUŠ Folklorika a DFS Klobučánek, bývalý tanečník FS Vršatec.

Téma: Podupy nohama a tleskání rukama jako nedílná rytmická, ale i estetická součást lidového tanečního projevu.

Doporučený věk: 8+

Délka: 45 minut

 

Tanec hrou

Lektor: Hana Tarabusová – vedoucí NS Klobučan a DFS Klobučánek, choreografka, lektorka

Téma: lidové taneční hry nejen pro děti

Doporučený věk: 3+

Délka: 45 minut

 

Folk It! Krůček po krůčku            

Lektor: Anita Gailly – bývalá tanečnice VUS Ondráš, lektorka Folk It!

Téma: Kurzy Folk it jsou kombinací lidového tance a fitness se zaměřením na různé věkové kategorie. Lekce „Krůček po krůčku“ představuje přirozený taneční pohyb zábavnou formou pro nejmenší. www.folkit.cz

Doporučený věk: 3+

Délka: 45 minut            

               

Kdo tu hraje prim           

Lektor: Stanislav Gabriel ml. – vedoucí CM Stanislava Gabriela, pedagog, hudební skladatel a upravovatel, houslista, zpěvák.

Téma: Koordinace a vedení kapely z postu primáše

Doporučený věk: 12+

Délka: 60 minut

 

Zpíváme si

Lektor: Veronika Krejčová – bývalá členka pěveckého sboru VUS Ondráš, Slavoj, Signum, Carmina, lektorka divadelního zpěvu (divadlo Stodola)

Téma: základy zpěvu zábavnou formou

Doporučený věk: 7+

Délka: 45 minut

 

Taneční akrobacie

Lektor: Lucie Sovadinová – zakladatelka a vedoucí TS ELES (disco dance), lektorka ZUŠ Folklorika

Téma: základy taneční akrobacie

Doporučený věk: 9+

Délka: 45 minut